Fler tidiga och tydliga förebyggande insatser

Ska vi förhindra att unga människor hamnar i riskzon och i klorna på kriminella gäng så behöver socialtjänsten, skolan och polisen få verktyg att gripa in tidigare. Vi behöver en ny modern socialtjänstlag och en ny sekretesslagstiftning så att olika aktörer i samhället kan utbyta information i betydligt större utsträckning. I väntan på ny lagstiftning menar jag att staden borde gå före och se vilka hinder som kan undanröjas inom ramen för gällande lagstiftning.

Det behövs bättre stöd till unga som har blivit utsatta för brott och för de som vittnar om vad de har upplevt. Socialtjänsten borde ha uppdraget att följa upp alla aktuella barns skolgång. Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att barn och unga ska lyckas senare i livet är en framgångsrik skola. För att nå dit behöver lärare ägna sig åt undervisningen. Därför måste socialtjänsten och andra aktörer ta steget in i skolan så att skolan kan fokusera på rätt saker i klassrummet. Rektorer behöver inte fler uppdrag, de behöver avlastning. Tidiga insatser idag istället för sena utryckningar imorgon.

Investera i framtiden

Svåra sociala problem drabbar inte alla, men det kan drabba vem som helst. Göteborg har en rad problem men lösningarna är ingen raketforskning. Vi vet att kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa. Satsningar på förskolan och skolan är den viktigaste investeringen vi kan göra för att bygga ett samhälle där klassresor är möjliga och där fler kan springa ut från gymnasiet och vara trygg i en ljusnande framtid.

Rösta för skolan, rösta för ett Göteborg som bryr sig om. Rösta på Liberalerna.

Barnen ska växa inte barngrupperna

Inget är viktigare än en bra start i livet och det fick jag på Mölnesjögatans förskola i Rannebergen. Förskolan ger alla barn större chans att lyckas och utjämnar livschanser. Förskolan ska erbjuda varje barn en trygg omsorg, lusta att lära genom lek och ge verktyg som behövs för att klara skolan. Då måste förskolans personal ha möjlighet att se varje barn. Förskolan är bra för alla barn, men fyller en särskild roll för barn med utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål. Fler nyanlända barn och barn till nyanlända måste gå i förskolan för att få träna svenska.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg

Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg eller om du kan få ett jobb. Men för många i Göteborg är det en verklighet och så kan vi inte ha det. Det är drivkraften till varför jag kandiderar till kommunfullmäktige. Jag vill att Göteborg ska vara en stad där alla kan få tillhöra, få tillföra och drömma om framtiden.

Allt börjar med en bra start. Därför behöver vi satsa på en lärorik förskola och en kunskapsskola med studiero. I klassrummet fick jag upptäcka nya intressen, lära mig saker som jag inte trodde fanns och hitta drömmar som jag inte visste att man kunde ha. I dag är jag så tacksam för att skolan lärde mig att bildning och kunskap är nyckeln som öppnar dörrar i livet.

Att klara skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att barn och unga ska lyckas senare i livet. En framgångsrik skola där alla barn lyckas är den bästa socialpolitiken. Jag menar att det behövs en socialtjänst i Göteborg som kan agera med kraft för att rädda unga som fostras in i kriminalitet eller som är på väg in i utanförskap. Det behövs tidiga och tydliga insatser. Det är hög tid att socialtjänsten tar klivet in i skolan.

I mitt Göteborg ska alla få leva på det sätt man vill, umgås med vem man vill, klä sig hur man vill och bli kär i vem hen vill. Det är en friheter som jag vill försvara.

Jag vill att Göteborg ska vara en stad där vi ger värme till den som inte har, en varm famn till den som möter hat istället för kärlek och vård till den vars beroende ha skapat ofrihet. I mitt Göteborg ska Jag vill att Göteborg ska vara en stad där vi bryr oss om och där vi gör mer för fler. 

Det här är frågor som jag vill driva i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod. Rösta liberalt och kryssa gärna #4 på Liberalernas valsedel.

// Pär